english version
 

Статут ІПММС НАН України

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»

Навчальний план освітньо-наукової програми

Пояснювальна записка до навчального плану

Програма вступного іспиту до аспірантури

Положення про організацію освітнього процесу з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі ІПММС НАН України

Положення про порядок обрання та вивчення здобувачами ступеня доктора філософії вибіркових дисциплін в ІПММС НАН України, 2016 р.

Положення про порядок обрання та вивчення здобувачами ступеня доктора філософії вибіркових дисциплін в ІПММС НАН України, 2018 р.

Правила внутрішнього трудового розпорядку  для працівників ІПММС НАН України

Рецензії на освітньо-наукову програму «Комп’ютерні науки»

 
 

 

 

 

 

 

      Останнє оновлення: Oct 23, 2020