Розроблені за вимогами МНС програмно-апаратні комплекси раннього виявлення надзвичайних ситуацій, які впроваджені у м. Черкаси на об’єктах, які використовують у технологічному циклі небезпечні для людини та навколишнього середовища речовини.

Розроблені типові програмно-технічні рішення для впровадження структур диспетчеризації систем автоматизованого управління складними об’єктами різних галузей промисловості. Введено в дію 26 систем автоматизованого управління складними об’єктами комунальної і промислової сфери в Україні та 6 систем в Росії і Білорусі.

Розроблені та впроваджені на підприємствах з потенційно небезпечними технологічними процесами типові апаратні та програмні засоби для побудови систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій для попередження катастрофічних впливів на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Створена та впроваджена комплексна система диспетчеризації ліфтів та інженерного обладнання будинків. Система забезпечує двосторонній голосовий зв’язок між пасажирами ліфтів та диспетчером, збір, обробку та передачу на АРМ диспетчера технологічної інформації про роботу обладнання ліфтів та супутнього обладнання, віддалене керування ліфтами, голосовий зв’язок з ремонтною бригадою в межах об’єкта, де встановлено ліфт, накопичення та візуалізацію технологічної інформації про роботу обладнання.

Кожного року впроваджуються сотні розроблених в інституті 
засобів та систем автоматизації інженерного обладнання з використанням спеціально виготовлених шаф автоматизації «ЕЛЕКОН», які працюють на базі мікропроцесорних модулів.

У плані впровадження сучасних технологій у сфері енергозбереження та виконання робіт з Комплексної Державної Програми
«Енергозбереження в Україні на 2005-2020 р.р.»  у 2018 р. розроблені та впроваджені нові проектні рішення для програмно-технічних засобів автоматизації у системах автоматизованого управління складними об'єктами комунальної та промислової сфери м. Києва. Отримані результати відповідають світовим тенденціям з впровадження технологій «Розумне місто».

У 2019 р. розроблені апаратні засоби та програмне забезпечення загального і спеціального призначення для побудови окремих елементів системи автоматизації та диспетчеризації в багатофункціональних житлових комплексах з елементами ситуаційного управління. Створена система автоматизованого управління інженерним обладнанням будинку як комплексний набір технічних засобів і програмного забезпечення для побудови інтегрованої системи автоматизації інженерних підсистем.      Останнє оновлення: Jun 14, 2020