URL: null  
06/2020

Планується проведення Пятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та імітаційне моделювання. МОДС2020».
Будуть розглядатися наукові та методичні питання з напряму моделювання складних екологічних, технічних, фізичних, економічних, виробничих, організаційних та інформаційних систем з використанням математичних та імітаційних методів. 


 06/2020
Планується проведення Дванадцятої дистанційної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика. СППР-2020».
Будуть розглядатися різні аспекти побудови систем підтримки прийняття рішень на всіх рівнях управління. Особлива увага приділятиметься принципам побудови систем підтримки прийняття рішень на вищому державному рівні, де найбільш висока ціна помилкових управлінських рішень.