URL: null 
 

  Iнформацiя про органiзацiю

     У 1963 році за ініціативою академіка В.М.Глушкова, засновника української кібернетичної школи, було створене Спеціальне конструкторське бюро математичних машин і систем (СКБ ММС) Iнституту кiбернетики НАН України  як експериментальна, проектна і виробнича база. У липні 1992 року воно переросло у велику наукову організацію в галузі інформатики - Інститут проблем математичних машин і систем НАН України (ІПММС НАНУ).

У 2013 році колектив ІПММС НАН України відзначив 90-річчя від дня народження В.М. Глушкова та 50-річчя з моменту створення СКБ ММС. Цим знаменним ювілеям присвячена колективна монографія «Інститут проблем математичних машин і систем. 50 років наукової діяльності», яка видана в 2014 році.

Основні напрями дiяльнiсті згiдно Статуту інституту - створення наукових засад, розробка та впровадження в народне господарство i оборону держави iнформацiйних технологiй, автоматизованих систем рiзного призначення, засобiв обчислювальної технiки та систем їх програмного забезпечення, у тому числi:

- теорія та прикладні методи створення інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень, у тому числі ситуаційних центрів у сфері державного управління;
розробка методів математичного моделювання для вивчення й прогнозування гідрометеорологічних явищ, регіональних кліматичних змін, забруднення навколишнього природного середовища, динаміки екосистем та створення на їх основі комп’ютерних систем прогнозування й підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки та раціонального природокористування;
- дослідження, розробка і впровадження інформаційних, комунікаційних технологій, нейротехнологій в створення різноманітних систем обробки інформації, включаючи системи автоматизації управління обладнанням та технологічними процесами, системи медичної інформатики, системи штучного інтелекту, системи комп’ютерної алгебри;
- дослідження фізичних явищ, розробка нових класів фізико-математичних моделей і створення на їх основі складних систем, у тому числі гарантоздатних (відмовостійких, надійних, безпечних, живучих) комп’ютерних систем та енергоефективних приладів і систем, розробка методів управління безпекою.

          У звязку з бурхливим розвитком наукових досліджень в галузі кібернетики на початку 60-х років особливу актуальність набула проблема практичного освоєння отриманих теоретичних розробок народним господарством і обороною країни.

До найбільш важливих розробок цього періоду слід віднести такі «піонерські» роботи, як:

    У 60-80 роках, які були ознаменовані величезними досягненнями вітчизняної науки і техніки в галузі космічних досліджень, СКБ ММС мало цілий ряд успішних розробок у цьому напрямі:

За останні 27 років колектив вчених інституту досяг значних успіхів у розвитку сучасної науки (найбільш вагомі результати відображені на слайдах).

   
Постійно якісно зростає науковий потенціал інституту: за 27 років існування організації у статусі науково-дослідного інституту 20 науковців захистили докторські дисертації, 57 - кандидатські.

      Роботи вчених нашої організації удостоєні 30-ти Державних премій СРСР, України та іменних премій НАН України, почесні звання лауреатів премій мають 47 співробітників. Крім того, науковці інституту мають різні відзнаки вищих органів законодавчої та виконавчої влади (ордени, почесні грамоти, тощо).