ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
в ІПММС НАН України
 • ТЕХНОЛОГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ:
  Морозов А.О.,  Литвинов В.А.
 • МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН І СИСТЕМ (COMPUTER SCIENCE): Клименко В.П.

 • ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ:
  Сапатий П.С.
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ:
  Клименко В.П., Литвинов В.А. 
 • МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:
  Мадерич В.С., Железняк М.Й., Ківва С.Л., Ковалець І.В. 
 • РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ:
  Вишневський В.В., Калмиков В.Г., Різник О.М. 

ПРИКЛАДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ІПММС НАН України

 • РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ):
  ІТ: підтримка прийняття управлінських рішень: Морозов А.О., Клименко В.П.,
  Литвинов В.А.
  ІТ: в галузі медицини:  Вишневський В.В. 
  ІТ: бази даних (БД), СУБД, бази знань (БЗ) і т. ін.:  Литвинов В.А.
  ІТ: обробка образів:  Вишневський В.В., Калмиков В.Г.
  ІТ: розробка, дослідження та оцінка ефективності систем та методів забезпечення кібербезпеки, криптографічного і технічного захисту інформації: Гулак Г.М.
  ІТ: геоінформаційні системи (ГІС): Литвинов В.А.
  ІТ: Інтернет та Інтранет-рішення:  Вишневський В.В.
  ІТ: екологічна безпека та природокористування: Мадерич В.С., Железняк М.Й., Ківва C.Л., Ковалець І.В., Бровченко І.О.
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГ систем автоматизації управління (САУ):
  Морозов А.О.,  Пилипенко Ю.Г., Литвинов В.А., Вишневський В.В., Калмиков В.Г.
  САУ: для центральних та місцевих органів влади: Морозов А.О.
  САУ: для підприємств та установ: Клименко В.П., Гедзь О.В.                                  
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГ систем автоматизації технологічних процесів (АТП):
  АТП: високотехнологічних виробництв, в т.ч. - роботизованих: Морозов А.О., Гедзь О.В.
  АТП: комунального господарства: Клименко В.П., Гедзь О.В. 
  Енергозберігаючі світлодіодні системи освітлення: розробка та впровадження: Морозов А.О., Клименко В.П., Ієвлєв М.Г., Бутко В.Г. 
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГ систем спеціального призначення (ССП):
  ССП: стаціонарні та бортові швидкодійні високоінтелектуальні обчислювальні системи: Морозов А.О., Клименко В.П.
  ССП: системи медичної діагностики: Вишневський В.В.
  ССП: мініатюризовані засоби обчислювальної техніки, в.т.ч. нейрокомп'ютери: Різник О.М., Ященко В.О.
  ССП: радіолокаторні станції: Клименко В.П., Волобоєв В.П.
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНЖИНІРИНГ комплексних інформаційно-вимірювальних систем (КІВС):
  КІВС: випробування та діагностики складних зразків техніки: Стрельніков В.П.,
  Федухін О.В.
  КІВС: діагностика та сертифікація засобів обчислювальної техніки: Стрельніков В.П.,
  Федухін О.В.

      Останнє оновлення: Jan 24, 2024