Морозов Анатолiй Олексiйович

 morozov_ao_photoАкадемік Нацiональної академiї наук України,
доктор технiчних наук, професор.
Дiйсний член Мiжнародної академiї iнформатики. Президент Академiї технологiчних наук України.
Заслужений дiяч науки i технiки України.
Дата народження - 09.05.1939, м. Київ.

  Трудова дiяльнiсть:

01.07.1961 - 12.07.1969 - Iнститут кiбернетики АН УРСР, iнженер, старший iнженер, провiдний iнженер, головний конструктор проекту;
13.07.1969 - 16.05.1983 - СКБ ММС IК АН УРСР, завiдувач вiддiлу, заступник головного iнженера, заступник директора;
17.05.1983 - 30.09.1992 - СКБ ММС IК АН УРСР, директор;
01.10.1992 - 20.12.2021 - IПММС НАН України, директор;
21.12.2021 - по цей час - IПММС НАН України, почесний директор, заступник директора з наукової роботи.

  Основна сфера наукових iнтересiв:

Методи дослiдження i розробки автоматизованих систем управлiння рiзних класiв, проблемно-орiєнтованих комплексiв, моделювання ситуацiйного управлiння.

  Премiї та урядовi нагороди:

1970 р. - Державна премiя УРСР. За розробку i впровадження АСУ радiотехнiчними пiдприємствами масового виробництва - системи "Львiв".
1973 р. - Республiканська премiя ЦК ЛКСМУ iменi М.Островського. За розробку проблемно-орiєнтованих технiчних комплексiв АСУ i їх впровадження в народне господарство.
1974 р. - Державна премiя СРСР. За створення центру керування польотами.
1981 р. - Премiя Ради Мiнiстрiв СРСР. За розробку i впровадження у народне господарство комплексу програмно-технiчних засобiв для створення багаторiвневих автоматизованих систем збору, передачi i обробки даних (система БАРС).
1985 р. - Державна премiя СРСР. За розробку i впровадження ГВС.
1986 р. - Орден Трудового Червоного Прапору, медалi.
1991 р. - Премiя iменi С.О. Лєбєдєва. За розробку теоретичних основ i створення цифрових систем управлiння технологiчними процесами.
1992 р. - Державна премiя УРСР. За роботу в галузi приладобудування.
1993 р. - Премiя iменi В.М.Глушкова. За цикл робiт "Методи управлiння та обробка динамiчних прикладних систем".
1998 р. - Державна премія України. За розробку системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної діяльності.
1999 р. - Подяка Президента України та Подяка Голови Верховної Ради України за значний особистий внесок у впровадження новітніх інформаційних технологій у законотворчу діяльність парламенту.
2006 р. - Почесна грамота Верховної Ради України.
2008 р. - Орден "За заслуги" ІІІ ступеня. За визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу Української держави та з нагоди 90-річчя НАНУ.
2011 р. - Ювілейна медаль "100 років М.К. Янгелю". За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки.
2011 р. - Нагрудні знаки "Е.П. Славский" та "За участие в ликвидации аварии" від Державної корпорації з атомної енергії "Росатом".

Опубліковано 390 наукових робіт, у тому числі 20 монографій, 266 статей та 104 винаходи.


      Останнє оновлення: Jun 20, 2023