Різник Олександр Михайлович 

photoДоктор технічних наук,
завідувач відділу нейротехнологій
Інституту проблем математичних машин і
систем НАН України
Адреса:
проспект Академіка Глушкова, 42
03680, Київ, Україна

E-mail: neuro[at]immsp.kiev.ua
телефон: (+38044) 526-55-48
факс: (+38044) 526-64-57

Сфера наукових інтересів:
• Нейронні мережі, асоціативна пам'ять, динамічні нейросистеми.
• Штучний інтелект, теорія розвитку, принципи самоорганізації.
• Прикладні інтелектуальні технології, нейрокомп'ютери.

Професійний досвід:

• Теоретичні, прикладні та експериментальні дослідження: наукове керівництво понад 20-ма науково-дослідними роботами у галузі обробки даних, розпізнавання образів, комунікації та нейрокібернетики.
• Дослідно-конструкторські розробки: був науковим керівником та заступником головного конструктора зі створення гідроакустичних систем, керівником розробки першого в Європі цифрового нейрокомп'ютера (1970 р.), керівником розробки керуючої підсистеми суперкомп'ютера ЄС 1766 (1987 р.), автором та керівником розробки сучасного вітчизняного нейрокомп'ютера NEUROLAND (2002 р.).
• Викладацька діяльність: наукове керівництво аспірантами (захищено 6 кандидатських дисертацій), викладання дисципліни «штучний інтелект та нейронні мережі» в НТУ «КПІ» та НАУ (з 2000 р.).
• Є членом редколегії журналу «Математичні машини та системи» та рецензентом в журналі «Applied Soft Computing».

Освіта:

• Доктор технічних наук - 1998 р.
• Старший науковий співробітник -1980 р.
• Кандидат технічних наук -1968 р.
• Закінчив Київський політехнічний інститут «КПІ», ф-т електроакустики -1958 р.

Професійна діяльність:

• Інститут проблем математичних машин і систем НАН України: завідувач відділу
(з 1980 р.).
• Український науково-дослідний інститут науково-технічної та економічної інформації: завідувач теоретичного відділу (1973-1980 р.р.).
• Київський науково-дослідний інститут «Гідроприлад»: провідний вчений (1971-1973 р.р.), керівник наукової лабораторії (1966-1971 р.р.), інженер (1959-1966 р.р.).

Соціальні дані:

Дата народження - 02.04.1936.
Місце народження - м. Санкт-Петербург, Росія.
Громадянство -Україна.

Публікації:
Загальне число публікацій та винаходів - понад 120. Деякі з останніх робіт:

1. Різник О.М., Дзюба Д.О. Динамічна асоціативна пам'ять на основі відкритої рекурентної нейромережі // Математичні машини і системи. - 2010. - №2. - С.50-60.
2. Резник А. М. О природе интеллекта // Математические машины и системы. - 2008. - №1. - С.23-45.
3. Різник О.М. Загальна модель розвитку // Математичні машини і системи. - 2005. - №1. - С.84-98.
4. Кириченко Н.Ф., Резник А.М., Щетенюк С.П. Псевдообращение матриц в проблеме проектирования ассоциативной памяти // Кибернетика и системный анализ. - 2001. - №3. - С.18-27.
5. Reznik A.M "Non-Iterative Learning for Neural Networks" Proceedings International Joint Conference on Neural Networks, Washington DC, July 10-16, 1999, №548.


      Останнє оновлення: Jun 25, 2012