english version
 

 

Положення про аспірантуру та докторантуру ІПММС НАН України

Правила прийому до аспірантури та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Комп'ютерні науки"

Навчальний план освітньо-наукової програми

Пояснювальна записка до навчального плану

Програма вступного іспиту до аспірантури

Відомості  про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія

Презентація ІПММС НАН України

Щодо забезпечення гуртожитком та надання медичних послуг

Про забезпечення виконання освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та  мовних компетентностей

Відгуки стейкхолдерів:
Рецензії на освітньо-наукову програму "Комп'ютерні науки"
Листи

Фотозвіт про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Результати опитування аспірантів у 2020-2021 н.р. 

Сертифікат про акредитацію ОНП

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Лист МОН України щодо застосування законодавства з питань присудження наукових ступенів

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  про присудження ступеня доктора філософії
   

 

 

 

 

 

      Останнє оновлення: May 30, 2024