english version

 
1. Робоча програма з навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1"
2. Робоча програма з навчальної дисципліни "Філософія науки та культури"
3. Робоча програма з навчальної дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень"
4. Робоча програма з навчальної дисципліни "Введення до системного аналізу та Ситуаційні центри"
5. Робоча програма з навчальної дисципліни "Проєктування систем штучного інтелекту"
6. Робоча програма з навчальної дисципліни "Управління інноваційними проєктами"
7. Робоча програма з навчальної дисципліни "Ймовірнісне моделювання об’єктів і процесів"
8. Робоча програма з навчальної дисципліни "Цивільна безпека та її сучасне інформаційне забезпечення"
9. Робоча програма з навчальної дисципліни "Методи і моделі забезпечення комп’ютерної безпеки"
10. Робоча програма з навчальної дисципліни "Технологія підготовки наукових публікацій та доповідей"
11. Робоча програма з навчальної дисципліни "Технологія створення програмного забезпечення"
12. Робоча програма з навчальної дисципліни "Нейрокомпютери та нейротехнології"
13. Робоча програма з навчальної дисципліни "Математичне моделювання навколишнього середовища в інформаційних системах підтримки рішень з екологічної безпеки"
14. Робоча програма з навчальної дисципліни "Чисельні методи розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовища"
15. Робоча програма з навчальної дисципліни "Надійність комп’ютеризованих систем, автоматики і управління"
 

 
 
      Останнє оновлення: Nov 1, 2022