english version

Наказ про дистанційне навчання

Теми дисертацій аспірантів 

Індивідуальні плани аспірантів 

Публікації аспірантів 

Протоколи з атестації аспірантів 

Програма кандидатських іспитів зі спеціальності

Вимоги до оформлення дисертації

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук 
Положення про випускову кафедру ІПММС НАН України

Наказ про випускову кафедру 

Порядок видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України
Графіки  навчального процесу 
Розклад контрольних заходів весняної та осінньої сесій 
Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПММС НАН України 
Положення про порядок атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІПММС НАН України
Наказ про організацію спеціалізованих вчених рад для разового захисту дисертацій 
 

 
 
      Останнє оновлення: Apr 16, 2024