В Iнституті проблем математичних машин i систем Нацiональної академiї наук України функціонують аспірантура-докторантура за спеціальністю:

  - 122 - Комп'ютерні науки.

  В аспірантурі форма навчання очна та заочна. 

    У докторантурі форма навчання очна.

        
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

         ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

 ОГОЛОШЕННЯ

 АКРЕДИТАЦІЯ ОНП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОНП "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ"

 

      В інституті діє спеціалізована вчена рада Д 26.204.01 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук за двома спеціальностями (05.13.06, 05.13.23), членами якої є співробітники ІПММС НАН України та вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.


АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ


2019 рік

1.
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06  Інформаційні технології. Тема: "Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності". Здобувач – Шарипанов Антон Веніамінович; наковий керівник – к.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії та практики систем обробки та відображення візуальної інформації Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Калмиков Володимир Григорович. 

      2020 рік

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Тема: «Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу». Здобувач – Бєгун Василь Васильович; науковий консультант – д.т.н., професор, завідувач кафедри програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету МОН України Литвинов Віталій Васильович.

- Автореферат.
- Дисертація.

   2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Інформаційні технології моделювання забруднення водних екосистем для комп’ютерної підтримки рішень з радіаційної безпеки»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Беженар Роман Васильович; науковий консультант – д.ф.-м.н., професор, завідувач відділу математичного моделювання морських та річкових систем Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Мадерич Володимир Станіславович.

- Автореферат.
- Дисертація.

  3. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Моделі, методи та технічні засоби створення гарантоздатних керуючих комп’ютерних систем критичного призначення з двоканальною структурою обробки даних»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Муха Артем Андрійович; науковий керівник – д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії гарантоздатних комп'ютерних систем для критичних технологій та інфраструктур Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Федухін Олександр Вікторович. 

- Автореферат.
- Дисертація.

  4. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Методи та інформаційна технологія оброблення архівних медичних зображень»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Шкурат Оксана Сергіївна; науковий керівник – к.т.н., доцент, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Сулема Євгенія Станіславівна.

- Автореферат.
- Дисертація.

  2021 рік

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Інформаційні технології прийняття рішень на основі модифікованих евристичних і еволюційних методів та алгоритмів для харчових підприємств»; спеціальність: 05.13.06 – інформаційні технології; здобувач – Грибков Сергій Віталійович; науковий консультант – д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Литвинов Валерій Андроникович.

 
 

 Довідки за телефонами

 Аспірантура-докторантура:  (044) 526-44-56, e-mail:  aspirantura_immsp[at]ukr.net

 Спеціалізована вчена рада:  (044) 526-55-03, e-mail:  ievlev[at]immsp.kiev.ua

 Комісія з питань академічної доброчесності:  (044) 526-44-56,
 e-mail:  aspirantura_immsp[at]ukr.net

 З питань перевірки на плагіат:  (044) 526-55-03, e-mail: natka_kn[at]ukr.net

Адреса інституту 

03187, м. Київ, проспект Академiка Глушкова, 42

       Останнє оновлення: Jul 27, 2021